3D Coaching
Met een systemische opstelling kun je verandering of groei aanbrengen in allerlei uiteenlopende problemen, talenten of thema’s. Je krijgt inzicht in verborgen dynamieken en onbewuste patronen die invloed op personen, een team of organisatie uitoefenen.

Snappen door te ervaren
De methodiek laat zich makkelijker beleven dan beschrijven. Het gaat niet over snappen en weten, maar om voelen en ervaren. Tijdens een opstelling gaan we onderbewuste dynamieken en patronen uitvergroten. Zo wordt het thema wat ontwikkeling in de weg staat voelbaar en zichtbaar. Door deze inzichten, gevolgd door interventies kan de energie weer gaan stromen en een volgende stap genomen worden in de gewenste richting.