spiral leafIn het Talent Programma worden werknemers 1 jaar uitgedaagd om optimaal gebruik te maken van hun talenten zodat ambities voor nu en in de toekomst gerealiseerd worden.

Het programma start met een uitgebreide persoonlijke analyse waarin inzicht wordt verkregen in talenten, drijfveren, ontwikkelpunten en blokkades die deze ontwikkeling tegenhouden. Van daaruit wordt een actieplan opgezet waarin intensief gewerkt wordt aan persoonlijke ontwikkeling. Er is maandelijks coaching op het realiseren van leerdoelen deelname aan bijeenkomsten voor persoonlijke vaardigheden zoals;

  • Persoonlijk leiderschap
  • Netwerken
  • Communicatieve vaardigheden I + II
  • Persoonlijke effectiviteit
  • Realiseren van doelen
  • Reflectie en feedback
  • Samenwerken
  • Profileren

Deze themabijeenkomsten worden in kleine groepen gegeven waardoor er veel persoonlijke aandacht is. Daarnaast krijgt iedereen een buddy om te sparren en er zijn 4 intervisie avonden. Het traject wordt afgesloten met een uitgebreide analyse waarin de voorgang inzichtelijk wordt gemaakt en met een persoonlijk actieplan hoe de ingezette groei het komende jaar wordt gecontinueerd.

Neem contact op voor vrijblijvende informatie of dit traject iets is voor talentvolle medewerkers. Verhoog niet alleen hun output maar verbind ze ook aan de organisatie.

De vaardigheden bijeenkomsten kunnen ook als workshop ingezet worden.