ZienEen coaching traject is onderverdeeld in 4 fases:

Kennismaken
Een kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend, zodat we kunnen ontdekken of het klikt. Dat is namelijk essentieel. Samen verhelderen we jouw vraag en maken we jouw doelstelling concreet. Je krijgt uitleg over hoe wij jou van dienst kunnen zijn met een aanpak op maat. Standaardoplossingen zijn er immers niet.

Het contract
Kies je ervoor om een coaching traject te starten, dan leggen we het doel, de duur en de kosten vooraf vast in een overeenkomst. Ook maken we praktische werkafspraken over de wijze van verslaglegging, het maken van eventuele huiswerkopdrachten en gedragsregels. Het kan zijn dat jouw coachingsvraag gedurende het traject verandert; groter of juist kleiner wordt. In dat geval passen we samen het traject aan.

Vervolggesprekken
Wij geloven dat jouw antwoorden schuilen in een dieper innerlijk weten. Daarom stimuleren we jou om tot eigen inzichten te komen. Dat inzicht moet wel gekoppeld worden aan actie, zodat het ook tot concrete veranderingen leidt in je dagelijks leven. Het ontwikkelen van inzicht en het nemen van eigen verantwoordelijkheid zijn daarom belangrijke elementen van het traject.
Het aantal coaching gesprekken is in overleg. Een gesprek duurt gemiddeld anderhalf uur. In de periodes tussen de gesprekken ga je zelf met de nieuwe inzichten aan de slag en maak je enkele huiswerkopdrachten.
Wij gaan voor een duurzaam resultaat waarbij we onszelf overbodig maken.

Evaluatie
Na afloop van het coaching traject houden we een eindevaluatie. Hierin bespreken we het traject en de behaalde resultaten. We staan ook open voor jouw feedback over de manier waarop we jou hebben begeleid. Na afloop van de laatste sessie maken we afspraken over eventuele acties die je na het coaching traject nog gaat oppakken.
De evaluatie vindt plaats aan het einde van de laatste afspraak, maar natuurlijk is er na elk gesprek gelegenheid om te evalueren en feedback te geven.