buddah mooi

Opstelling
Met een opstelling kun je verandering of groei aanbrengen in allerlei uiteenlopende problemen, talenten of thema’s. Je krijgt inzicht in verborgen dynamieken en onbewuste patronen die invloed op jou uitoefenen.

Snappen door te ervaren
Een opstelling laat zich makkelijker beleven dan beschrijven. Het gaat niet over snappen en weten, maar om voelen en ervaren. Tijdens een opstelling gaan we dat wat bovenop ligt uit het onderbewuste uitvergroten. Zo wordt het thema voelbaar en zichtbaar. Dat wat je zelf moeilijk kunt voelen, lukt een ander tijdens een opstelling des te beter. Als denken en voelen in evenwicht zijn, kan de energie weer gaan stromen en kun je voller in het leven staan.

Duurzame verandering
Een opstelling kan onderdeel zijn van een coaching traject, maar kan ook los worden ingezet. Vaak is één of enkele consulten voldoende om weer verder te kunnen. De nieuw opgedane inzichten werken meestal nog een lange tijd door, waardoor duurzame verandering wordt bereikt.

Afhankelijk van het thema werken we met 1 of 2 therapeuten. Veiligheid en privacy zijn een groot goed en blijven uiteraard gewaarborgd. Een consult duurt ongeveer 1,5 uur.

Voorbeelden en thema’s