HR-managers: hou oog voor talent

HR-managers hebben te weinig inzicht in het talent dat zich in een organisatie bevindt. Hierdoor weten HR-managers het talent onvoldoende in te zetten en blijft de ontwikkeling van medewerkers achter, blijkt uit onderzoek van Raet HR Benchmarkt. Daarnaast wordt e-HRM een belangrijk aandachtspunt in 2016.

E-HRM is een onderwerp dat dit jaar ook steeds duidelijker terugkomt. In het onderzoek geeft 46% van de medewerkers aan door middel van e-HRM (met name applicaties) HR-zaken sneller en gemakkelijker te kunnen regelen. De voornaamste reden om van e-HRM gebruik te maken is voor roosterzaken. Raet raadt HR niet aan ziekmeldingen via een applicatie te regelen. Voor medewerkers ligt de drempel om zich ziek te melden daardoor laag, waardoor zij zich vaker ziek zullen melden.

Bron: P&Oactueel