Nelson Mandela QuoteIeder mens wordt geboren met een aantal talenten. Het onderwijs staat voor de uitdaging om deze talenten tot ontwikkeling te brengen. Dat scholieren en studenten hun talenten optimaal kunnen benutten en op deze manier een grote bijdragen leveren aan onze samenleving. Docenten spelen hierin een belangrijke rol.

New Talent ondersteunt in diverse samenwerkingsvormen docenten in het Voortgezet en Hoger onderwijs met als doel een optimale facilitering voor de talenten van onze jeugd.

Strabrecht College 5 jarige pilot en onderzoek waarin we de meerjarige ontwikkeling in kaart brengen van alle HAVO leerlingen. Daarnaast hebben we docenten opgeleid om op een andere manier naar de behoefte van het kind te kijken zodat de school daarin kan faciliteren.
HAN Opleiden van een team van docenten met als doel om de langstudeerders hun diploma te laten behalen.
LVO Ondersteuning van docenten in hun professionele ontwikkeling in LD-trajecten.